X

logo GemeenteKijker

THEMA: GemeenteKijker

Voor een gemeente van deze tijd is het noodzakelijk goed te weten wie je inspireert, wat je als kerk kenmerkt en wat je voor je omgeving wilt betekenen.
Zoals een mens een karakter heeft en kan ontwikkelen, kan ook een gemeente dat. Juist in deze tijd zijn een duidelijke missie, een liturgie die aanspreekt en voedt, en vooral een groep mensen die elkaar en anderen op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen van groot belang.

Met de GemeenteKijker ontdek je het karakter van jóuw gemeente.
Je onderzoekt wie en wat je vooral inspireert. Je verkent wat je als gemeente kunt delen in geloof, hoop en liefde, én je licht je gemeenteleven door: doen we nog de goede dingen? Doen we die goed?

Met een duidelijke karakter kun je onze toenemende verschillen, ons zapgedrag, de afleiding van social media, tv en netflix e.d. niet zomaar veranderen. Wel kun je opnieuw leren waarom en hoe je elkaar kunt blijven vasthouden en opbouwen.

De GemeenteKijker kan worden vervolgd met een module voor beroepingswerk: GemeenteWerker.

 

Het traject van de GemeenteKijker wordt voorbereid door een kerkenraad of werkgroep. Deze groep:

  • selecteert uit een 30-tal kerkkarakters minimaal zes en maximaal acht 'karakters'
  • ontwikkelt er desgewenst één extra vanuit de eigen situatie
  • stelt met de externe adviseur het traject en tijdpast vast

Vanuit die keuzes wordt voor de hele gemeente een set 'kerk met karakter'kaarten samengesteld. 

Voor vervolg: zie onder "gesprek en keuzeronde."


Als gemeente krijg je aantal sets 'kerk met karakter'kaarten. 

  • In kleine groepen worden deze kaarten besproken en elke groep komt tot een eigen kleinere selectie
  • Deze selectie (en de redenen juist die te kiezen) wordt gemeentebreed gedeeld. Zo onstaat een kleinere set voor de vervolgstap

Van die selectie wordt elk kerk-karakter door een groepje uitgewerkt.
De vraag aan hen is: hoe zou dít karakter er uit zien op zondag en door de week in het persoonlijke leven en in de kleinere ontmoetingsplakken van de gemeente?

  • Deze uitwerkingen worden én boekvorm én op een avond kort gepresenteerd
  • Alle aanwezigen gaan investeren in maximaal twee van de vier karakters

Hieronder vind je de materialen als downloads, zo gauw ze beschikbaar komen tijdens het traject. Ook zijn alle gebeds- en bijbelstudiematerialen hier te downloaden.


Je vindt hieronder live-resultaten van wat anderen en jijzelf tot nu toe opschreven of hebben bedacht.


Hieronder worden de uitgewerkte kerk-karakters gepubliceerd.
Later is hieronder ook de totaalrapportage te downloaden


Tot zes maanden na afloop van dit traject zijn de bestanden die gebruikt zijn hier te downloaden. De kerkenraad kan hier ook documenten (laten) toevoegen die voor dit proces van belang kunnen zijn.