X

logo GemeenteSpiegel

THEMA: GemeenteSpiegel

Een gemeente heeft in deze tijd met aardig wat dingen te maken. Veranderende tijden, verschillende verwachtingen rond liturgie en kerkdienst, een toenemende diversiteit in Bijbel-gebruik en toepassing. Via de GemeenteSpiegel ga je in gesprek om opnieuw te ontdekken wat je tot een unieke gemeente maakt. En wat je sámen bindt als gemeente. Wat zijn je parels, wat de puzzels?

Hoe vitaal is de gemeente? Wat mist er en wat is prachtig?


Vaak krijgt de GemeenteSpiegel een vervolg met de GemeenteKijker.

Daarmee verken je waarheen en hoe je kerk zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Een gemeente die besluit om de GemeenteSpiegel te gebruiken heeft daarna zo'n vier maanden nodig

Belangrijke stappen in dit tijdpad zijn:

  • Inrichting van het traject en het tijdpad
  • De gemeente informeren en betrekken
  • Week 1: Introductie met spellen, werkvormen, e.d. in kerk en kring
  • Week 2 t/m 5: Tussenrapportages op zondag en op deze site
  • Week 6: Afsluiting vragen-gedeelte
  • Drie weken schrijven aan de rapportage (Spiegelbeeld) 
  • Rapportage aan de gemeente (live) en op papier
  • In gesprek over de daarna te zetten stappen

gratis content Informatiepakket (pdf) Een download met informatie over KerkSpiegel (gemeentespiegel) en KerkKijker (gemeentekijker)
gratis content SpiegelBeeld anoniem (pdf) Een voorbeeld van een SpiegelBeeld (rapportage)

Het werkt handig wanneer je de vragenlijst eerst uitprint. Schrijf daarin je inizchten en antwoorden. Vul daarna de onlineversie in. Na het invullen ontvang je meteen een mail met alles wat je ingevuld hebt. 

HIER ZIE JE DE VRAGENLIJST WANNEER JE GEMEENTE DE SPIEGEL DOET


De Gemeente-Spiegel levert de beste resultaten op als je in kleine groepen over bepaalde thema's eerst van gedachten wisselt, voor je de vragenlijst persoonlijk invult. 
In deze sectie zijn alle materialen opgenomen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook bijbelstudiematerialen te downloaden, wanneer je thuis of in een groep ook samen door wilt denken en studeren op gemeente-zijn zoals de BIjbel er over spreekt.


gratis content Wie wil ik zijn - een bijbelstudie (pdf) Meditatie voor kleine groepen

Op deze pagina vind je de tussentijdse resultaten die elke zondag getoond worden
En van enkele vragen zie je live-samenvattingen.


Na afloop van het gespreks- en invultraject werken een externe adviseur met een collega drie weken aan een rapport: Het Spiegelbeeld. Je vindt het hier wanneer het klaar is.


In dit gedeelte vind je (tot 6 maanden na afloop van het traject) alle gebruikte materialen. De kerkenraad kan hier ook andere documenten laten plaatsen.  Dat betreft die documenten die in dit traject extra informatie bieden.